Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

KommuneMED har hvert år en årlig arbejdsmiljødrøftelse, hvor det besluttes, hvilke temaer indenfor arbejdsmiljøet man ønsker at sætte fokus på det kommende år.


KommuneMED holder som udgangspunkt den årlige arbejdsmiljødrøftelse på mødet i december måned.

På mødet drøfter man indsatsen for det foregående år samt hvilke indsatser der skal være fokus på i det efterfølgende år, omkring arbejdsmiljøet.

 

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse for 2018 er sket på møder i KommuneMED, den 13. december 2017 og 7. februar 2018.

På mødet den 13. december 2017 blev det besluttet at der skal fokuseres på fire temaer:

- Den robuste arbejdsplads

- Rollen som arbejdsmiljøleder

- Stress - forebyggelse og TTA (tilbage-til-arbejde)

- Trivsels- og APVmåling

På mødet den 7. februar 2018 blev temaerne konkretiserede og kvalificerede.

Af beslutningen fra mødet fremgår følgende
"Der var særligt opmærksomhed på arbejdet med kerneopgaven. Det blev besluttet, at "røde arbejdspladser" i forbindelse med APV-målingen skal have et særligt fokus på arbejdet med kerneopgaven.

KommuneMED gav input til arbejdet med arbejdsmiljølederens rolle og godkendte, at arrebejdsgruppen arbejder videre med dette tema."

 

Se den fulde sagsfremstilling, notat og beslutning fra KommuneMEDs årlige arbejdsmiljødrøftelse i enten SB-SYS 87.00.10-G00-2-17 eller First Agenda