KommuneMED

Her finder du generelle oplysninger om MED og arbejdsmiljø. Du kan også finde informationer om KommuneMED, RådhusMED og kommunens to OmrådeMED.


KommuneMED møder 2020

Mødeplan

5. februar 2020 - deadline for aflevering af sager elektronisk i SBSYS 17. januar

1. april 2020 - deadline for aflevering af sager elektronisk i SBSYS 13. marts

24. juni 2020 - deadline for aflevering af sager elektronisk i SBSYS 8. juni

1. september 2020 (budget) - deadline for aflevering af sager elektronisk i SBSYS 14. august

29. september 2020 - deadline for aflevering af sager elektronisk i SBSYS 11. september

16. december 2020 - deadline for aflevering af sager elektronisk i SBSYS 27. november

Se medlemmerne af KommuneMED 2019

Vis alle referater for 2019-2020

 Videoresume fra møde i KommuneMED onsdag den 25. september 2019
I videoen sætter formand for KommuneMED, kommunaldirektør Jette Runchel, og næstformand Niels Ulsing ord på temaerne fra mødet. 

 

Videoresume fra møde i KommuneMED mandag den 4. april 2019
I videoen sætter formand for KommuneMED, kommunaldirektør Jette Runchel, og næstformand Niels Ulsing ord på temaerne fra mødet.

 


Videoresume fra møde i KommuneMED mandag den 4. februar 2019
I videoen sætter formand for KommuneMED, kommunaldirektør Jette Runchel, og næstformand Niels Ulsing ord på temaerne fra mødet. 

Mødeplan for KommuneMED 2015


Februar 2015:

Mødedato: 3. februar 2015 kl. 10.00-12.00

Udsendelse af materiale: 27. januar 2015

Formøde formand/næstformand:  21. januar 2015

Frist for aflevering af punkter/sager: 20. januar 2015

Referat

Ekstraordinært møde 13. februar 2015

Referat


April 2015:

Mødedato:  22. april 2015 kl. 10.00-12.00

Udsendelse af materiale: 15. april 2015

Formøde formand/næstformand:  9. april 2015

Frist for aflevering af punkter/sager: 8. april 2015

Referat


Juni 2015:

Mødedato: 17. juni 2015 kl. 10.00-12.00

Udsendelse af materiale: 10. juni 2015

Formøde formand/næstformand:  9. juni 2015

Frist for aflevering af punkter/sager: 3. juni 2015

Referat

Ekstraordinært møde 12. august 2015

Referat


September 2015:

Mødedato: 16. september 2015 kl. 10.00-12.00

Udsendelse af materiale: 9. september 2015

Formøde formand/næstformand:  4. september 2015

Frist for aflevering af punkter/sager: 2. september 2015

Referat


Oktober 2015:

Mødedato: 29. oktober 2015 kl. 10.00-12.00

Udsendelse af materiale:  22. oktober 2015

Formøde formand/næstformand: 20. oktober 2015

Frist for aflevering af punkter/sager:  8. oktober 2015 (pga efterårsferien)

Referat


December 2015:

Mødedato: 16. december 2015 kl. 10.00-12.00

Udsendelse af materiale: 9. december 2015

Formøde formand/næstformand:  3. december 2015

Frist for aflevering af punkter/sager: 2. december 2015

Sted for møde og formøde vil fremgå af Edagsorden.

Referat

KommuneMED holder som udgangspunkt den årlige arbejdsmiljødrøftelse på mødet i december måned.

På mødet drøfter man indsatsen for det foregående år samt hvilke indsatser der skal være fokus på i det efterfølgende år, omkring arbejdsmiljøet.

 

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse for 2018 er sket på møder i KommuneMED, den 13. december 2017 og 7. februar 2018.

På mødet den 13. december 2017 blev det besluttet at der skal fokuseres på fire temaer:

- Den robuste arbejdsplads

- Rollen som arbejdsmiljøleder

- Stress - forebyggelse og TTA (tilbage-til-arbejde)

- Trivsels- og APVmåling

På mødet den 7. februar 2018 blev temaerne konkretiserede og kvalificerede.

Af beslutningen fra mødet fremgår følgende
"Der var særligt opmærksomhed på arbejdet med kerneopgaven. Det blev besluttet, at "røde arbejdspladser" i forbindelse med APV-målingen skal have et særligt fokus på arbejdet med kerneopgaven.

KommuneMED gav input til arbejdet med arbejdsmiljølederens rolle og godkendte, at arrebejdsgruppen arbejder videre med dette tema."

 

Se den fulde sagsfremstilling, notat og beslutning fra KommuneMEDs årlige arbejdsmiljødrøftelse i enten SB-SYS 87.00.10-G00-2-17 eller First Agenda 

 

 

KommuneMED har fået udarbejdet et notat om, hvordan man kan få foretaget et sundhedstjek, uden at medarbejderen bliver beskattet af udgiften til sundhedstjekket.

Det skal være et tilbud til alle ansatte og der kan ikke ske nogen form for behandling.

Se hele notatet her

Se KommuneMEDs retningslinjer her

Formand Jette Runchel, Kommunaldirektør

 

Næstformand Palle Ulsing, Jobcentret, FTR

 

Billede på vej

 

 

Anne-Mette Brandt, Direktør for Børn, Sundhed og Velfærd

 

 

Elisabeth Gadegaard Wolstrup, Direktør for By, kultur, Miljø og Beskæftigelse

 

 

 

 

 

Majken Amisse, Formand for Albertslunds Lærerkreds

 


Anneke Søe, Leder af børnehuset Søndergård

 


Søren Winther Rasmussen, afdelingschef for Økonomi og Stab

 


Merete Løkkegaard, Chef for dagtilbud

 


Susi Flex, Hjemmeplejen, FTR for FOA

 


Majken Kondrup, leder af HR&Jura

 


Michael Christensen, Materialegården, TR for 3F

 


Mark Thorsø Madsen, Materialegården, AMR

 


Lars Skovmand, Jobcentret, AMR

 


Claes Isbrandtsen, Biblioteket, TR Biblioteksforbundet

 


Henrik Hansen, SFO Hjerter 2, TR, BUPL

 

Palle Andersen, Jobcentret, FTR for HK