Udvalgets medlemmer

Mødemateriale og information om BKMB's områdeMED


Medlemmerne af BKMBOmrådeMED er:

 • Niels Carsten Bluhme (formand), områdedirektør for BKMB
 • Jan Eriksen, afdelingschef for Arbejdsmarked, Erhverv & Ydelser
 • Susanne Kremmer, afdelingschef for Miljø & Teknik
 • Klaus Nielsen, afdelingschef for Drift & Service
 • Mette Seneca Kløve, afdelingschef for By, Kultur & FritidMay Lundsgaard, leder af Områdesekeretariatet
 • Niels Ulsing (næstformand), TR Socialrådgiver, Arbejdsmarked, Erhverv & Ydelser
 • Palle Andersen, TR HK-Kommunal, Arbejdsmarked, Erhverv & Ydelser
 • Merete Winter, TR AC, Miljø & Teknik
 • Christian Marklund, TR Konstruktørforeningen, Miljø & Teknik
 • Elin Simonsen, TR HK-kommunal, Biblioteket
 • Michael Christensen, TR 3F, Drift & Service
 • Lars Skovmann, AR, Jobcentret
 • Nini Petersen, AR, Borger- og ydelsescenter


Eve Hansen, Jobcentret, er sekretær for udvalget.