Overvejer du at blive arbejdsmiljørepræsentant?

Et godt arbejdsmiljø er med til at sikre, at man trives på sit job, er glad for at gå på arbejde og at ens arbejdsplads er sikkerhedsmæssig forsvarligt indrettet.


Som arbejdsmiljørepræsentant bliver du valgt af dine kollegaer, til at repræsenterer alle ansatte på din arbejdsplads. Du får indsigt og viden, samt mulighed for at påvirke de daglige arbejdsmiljøopgaver i din egen enhed.

Du får den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse, som varer tre dage samt efterfølgende mulighed for at deltage i supplerende arbejdsmiljøuddannelse.

Du får den nødvendige tid, til at udføre arbejdsmiljøopgaverne inden for den normale arbejdstid.

Hvilke opgaver får du?

Det overordnede ansvar for arbejdsmiljøet ligger hos din leder.

Din leder kan dog ikke reagere på problemer, som han/hun er uvidende om.

Det er her, at du som arbejdsmiljørepræsentant får en nøglerolle.  Du vil sammen med leder og tillidsrepræsentant, være medansvarlig for samarbejdet om et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Du skal være med til at:

* Forebygge arbejdsskader og sygefravær
* Skabe trivsel og godt psykisk arbejdsmiljø – herunder den enkelte medarbejders trivsel og sundhed
* Planlægge/udarbejde arbejdspladsvurderinger
* Deltage i planlagte fællesmøder for AMR
* Informere dine kolleger om hvad der rører sig vedr. arbejdsmiljøet i din enhed f.eks. nye tiltag eller projekter.

Kompetencer

Arbejdsmiljørepræsentantens vigtigste kompetencer er:

- Engagement og nysgerrighed efter at sikre et godt arbejdsmiljø
- God til at samarbejde med sine kolleger, både medarbejdere og ledere
- Kunne rumme forskellige holdninger samtidig med loyalitet overfor trufne beslutninger
- Lyst til at tilegne sig ny viden
- Evnen til at lytte til dem man repræsenterer
- Lyst til at give viden, råd og vejledning videre til kolleger

Hvordan bliver du arbejdsmiljørepræsentant?

For at blive AMR skal du vælges af dine kolleger på din arbejdsplads og man bliver valgt for minimum to år af gangen.

Alle medarbejdere, med minimum ½ års fastansættelse, kan stille op til valg.