Styregruppe for arbejdsmiljø og risikostyring

Arbejdsmiljøorganisationens ansvar og opgaver, valg og uddannelse


Der er nedsat en styregruppe for arbejdsmiljø og risikostyring hvis formål er:

 • at sikre den strategiske udvikling og forankring af risikostyrings- og arbejdsmiljøarbejdet i organisationen
 • at efterse de gældende visioner og strategier indenfor arbejdsmiljø og risikostyring efterleves
 • at sikre at der er opmærksomhed omkring udvikling og koordinering af politikker og strategier på arbejdsmiljø- og risikostyringsområdet og er en sparringspartner/samarbejdspartner til Direktørforum, Chefforum, KommuneMED m.fl.

Konkret betyder det følgende: 

 • Sikrer at lovgivningen på området overholdes
 • Sikre strategisk udvikling på området, så vi bliver en attraktiv og sikker arbejdsplads samt en god
  forsikringskunde
 • Styrker og koordinerer arbejdet med risikostyring og arbejdsmiljø
 • Sikrer fremdrift/resultater i f.t. risikostyring og arbejdsmiljø
 • Sikrer fokus på ressourcer og økonomi ved f.eks. at nedbringe udgifter til forsikringer mm
 • Sikrer viden om og redskaber til at skabe grundlaget for et godt arbejdsmiljø
 • Sikrer at viden forankres i organisationen
 • Sikre fokus på indsatser der virker

Styregruppen er sammensat af tre afdelingschefer og tre videnspersoner fra hhv. de to direktørområder samt fra Økonomi og Stab:
Afdelingschef Helle Wagner Gehlert, Økonomi og Stab
Afdelingschef Susanne Kremmer, By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse
Afdelingschef Ida Koch Møller, Børn, Sundhed og Velfærd
Forsikrings- og risikorådgiver Lars Voldum, By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse
Konsulent Lone Ast, Børn, Sundhed og Velfærd
Udviklingskonsulent Joan Bendiksen, Økonomi og Stab

Har du et arbejdsmiljømæssigt problem, kan du nedenfor se hvem du skal kontakte: 
 

Direktørområde

 

Udpeget

 

Fagområde

 

Børn, Kultur, Miljø & Beskæftigelse

 

Forsikringsrådgiver Lars Voldum

 

Fysisk arbejdsmiljø

 

Børn, Sundhed & Velfærd

 

Konsulent Lone Ast

 

Muskel/skelet samt kemi og biologi i f.t. mennesket

 

Økonomi & Stab

 

Udviklingskonsulent Ingelise Hermund

Arbejdsmiljøkonsulent Joan Bendiksen

 

Psykisk arbejdsmiljø

 

Økonomi & Stab

Arbejdsmiljøkonsulent Joan Bendiksen

Overordnet koordinator for det samlede arbejdsmiljø i kommunen