Ny arbejdsmiljølov den 1. oktober 2010

Arbejdsmiljøorganisationens ansvar og opgaver, valg og uddannelse


Den 1. oktober 2010 trådte den nye arbejdsmiljølov i kraft.

Generelt indebærer loven en styrkelse af samarbejdet om arbejdsmiljø og en styrkelse af arbejdsmiljøuddanelsen.

Der er fem væsentlige ændringer i arbejdsmiljøloven, i forhold til den hidtidige lov.

  • Begrebet sikkerhed erstattes af arbejdsmiljø. Sikkerhedsrepræsentant, sikkerhedsorganisation mv. skifter navn til arbejdsmiljørepræsentant, arbejdsmiljøorganisation mv.
  • Arbejdsmiljøuddannelsen er fremover en uddannelse på 3 dage, som man har ret og pligt til at deltage i inden for de første 3 måneder efter valget. Derudover skal der tilbydes medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen supplerende arbejdsmiljøuddannelse i det første år svarende til to dages varighed. Endelig har man ret til 1 1/2 dags efteruddannelse pr. år, så længe man er medlem af arbejdsmiljøorganisationen. Der er desuden krav om, at der skal laves en kompetenceplan for medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen for den supplerende arbejdsmiljøuddannelse.
  • Hvert år skal alle virksomheder i samarbejde med de ansatte drøfte arbejdsmiljøet og fastsætte mål for det kommende års arbejdsmiljøarbejde.
  • Der er ikke længere faste regler om, hvornår der skal oprettes en arbejdsmiljøgruppe og dermed, hvornår der skal vælges en arbejdsmiljørepræsentant. Det fastsættes nu på den enkelte arbejdsplads efter et nærhedsprincip og en konkret vurdering.
  • Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet kan nu ske mere fleksibelt end hidtil. Reglerne retter sig dog primært til private arbejdsgiver. På det kommunale område har vi igennem adskillige år haft den mulighed via Rammeaftale om MEDindflydelse og MEDbestemmelse.