Kompetenceudviklingsplan for arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøorganisationens ansvar og opgaver, valg og uddannelse


KommuneMED har på mødet, den 13. december 2017 besluttet en kompetenceudviklingsplan for arbejdsmiljøorganisationen (AMO) for 2018. Planen indeholder temaer om:

  • Opfølgning på Trivsels- og APVmålingen
  • analyse af arbejdsulykker
  • anmeldelse af arbejdsskader/InsuBiz
  • DEFGO - administration af APV handlingsplaner og opfølgning
  • StoreMEDdag/temadag

Ud over ovenstående supplerende uddannelse vil den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse også blive tilbudt lokalt.

Se hele dagsordenspunktet i First Agenda