Kompetenceudviklingsplan for arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøorganisationens ansvar og opgaver, valg og uddannelse


KommuneMED har på mødet, den 13. december 2018 besluttet en kompetenceudviklingsplan for arbejdsmiljøorganisationen (AMO) for 2019. Planen indeholder temaer om:

  • Anmeldelse af arbejdsskader/InsuBiz
  • Forebyggelse og analyse af arbejdsulykker
  • Kemisk APV
  • Ergonomi
  • StoreMEDdag/temadag

Ud over ovenstående supplerende uddannelse vil den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse også blive tilbudt lokalt.

Se hele dagsordenspunktet i First Agenda