Kompetenceudviklingsplan for arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøorganisationens ansvar og opgaver, valg og uddannelse


KommuneMED har på mødet, den 12. december 2016 besluttet en kompetenceudviklingsplan for arbejdsmiljøorganisationen (AMO) for 2017. Planen indeholder temaer om:

  • analyse af arbejdsulykker
  • anmeldelse af arbejdsskader/InsuBiz
  • Arbejdsbetinget stress
  • IPL - administration af APV handlingsplaner og opfølgning
  • StoreMEDdag/temadag
  • Metoder til at arbejde med krav i arbejde og kerneopgaven

Ud over ovenstående supplerende uddannelse vil den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse også blive tilbudt lokalt.

Se hele dagsordenspunktet i First Agenda