KommuneMED's opgaver

Arbejdsmiljøorganisationens ansvar og opgaver, valg og uddannelse


KommuneMED skal planlægge og koordinere dels de enkelte MEDudvalgs arbejde med arbejdsmiljø og sundhed, og dels kommunens generelle arbejdsmiljøarbejde.

Den daglig arbejdsmiljøleders opgaver for at arbejdspladsMED's opgaver i det daglige kan løses effektivt og tilfredsstillende er det nødvendigt, at der er en person, som kan handle på arbejdspladsMED's vegne mellem møderne og varetage udvalgets opgaver. Det er denne funktion den daglige arbejdsmiljøleder skal varetage.

Den daglige arbejdsmiljøleder skal holde arbejdspladsMED orienteret om arbejdsmiljø- og sundhedsarbejdet og inddrage arbejdspladsMED i løsning af problemer, der opstår mellem møderne.

Funktionen som daglig arbejdsmiljøleder kan bedst betragtes som en stabsfunktion, da det entydigt er ledelsen, der har ansvar for arbejdsmiljøet.