Hvad er et godt arbejdsmiljø og hvem sørger for det?

Vi bruger en stor del af vores liv på vores arbejde – derfor skal vi have et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Hvis du oplever problemer på din arbejdsplads omkring arbejdsmiljøet – så skal du fortælle om det – gerne til din arbejdsmiljørepræsentant. Selvom du føler, at det kun er dig der oplever problemet, skal det som regel altid løses i fællesskab. Det er derfor vigtigt, at alle medarbejdere involverer sig i arbejdsmiljøarbejdet og støtter hinanden.


Arbejdsmiljø – hvad er det?

Arbejdsmiljø kan f.eks. handle om arbejdsskader, arbejdstid, forandringer, mobning, indeklima, konflikter, stress, indretning af arbejdspladsen, løft og arbejdsstillinger, chikane, vold og trusler om vold, psykisk arbejdsmiljø og social kapital.

Arbejdsmiljørepræsentanter – hvad kan du bruge dem til?

I Albertslund Kommune er der valgt tæt på 80 arbejdsmiljørepræsentanter. De har en særlig rolle og forpligtelse i forhold til arbejdsmiljøet - sammen med ledere, tillidsrepræsentanter og MED-organisationen.

Arbejdsmiljørepræsentanterne skal have fokus på – og være med til at,


• forebygge arbejdsskader og sygefravær

• skabe trivsel og godt psykisk arbejdsmiljø

• planlægge/udarbejde arbejdspladsvurderinger

• informere om, hvad der rører sig vedr. arbejdsmiljøet i din enhed f.eks. nye tiltag eller projekter

• give råd og vejledning hvis du har brug for det

• sørge for, at arbejdsmiljømæssige problemer, som ikke kan løses lokalt, bringes videre til dit ar-bejdspladsMED / personalemøde med MED-status.

Hvordan bliver arbejdsmiljørepræsentanterne klædt på til opgaven?

Arbejdsmiljørepræsentanterne får en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse og mulighed for supplerende arbejdsmiljøuddannelse. De får den nødvendige tid, til at udføre arbejdsmiljøopgaverne inden for den normale arbejdstid. 

For at klæde arbejdsmiljørepræsentanterne endnu bedre på, så de kan hjælpe dig på den bedste måde, har der været nedsat et netværk, som har arbejdet med arbejdsmiljø og kommunikation. I netværket var der enighed om, at nedsætte 5 arbejdsgrupper som har arbejdet/arbejder med følgende nye tiltag;

• tekst på medarbejdersiden, der fortæller om rollen som arbejdsmiljørepræsentant

• relevant og opdateret information på medarbejdersiden under ”MED- og arbejdsmiljøorganisation”

• dagsordener og referater fra Område- og KommuneMED skal sendes direkte til alle arbejdsmiljørepræsentanter

• oplæg til chefforum, som har givet grønt lys til, at arbejdsmiljørepræsentanter kan mødes på tværs ca. to gange årligt

• der kan tages arbejdsmiljømæssige emner op på Store MED dag

• der arbejdes på en løsning, så man kan abonnere på specifikke emner på medarbejdersiden

• der arbejdes også på, at der kan oprettes et dialogforum for arbejdsmiljørepræsentanterne på nettet

• der laves en pjece til alle ansatte om MED-organisationen

• sidst men ikke mindst, bliver der fremadrettet holdt internt introkursus for nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter/MED-repræsentanter. Det første kursus afholdes i marts 2016 og her vil alle arbejdsmiljørepræsentanter blive inviteret.

Med håbet om et godt arbejdsmiljø

Carina Kofoed – arbejdsmiljørepræsentant i KommuneMED