ArbejdspladsMED's opgaver

Arbejdsmiljøorganisationens ansvar og opgaver, valg og uddannelse


ArbejdspladsMED/personalemøde med MED-status skal planlægge, lede og koordinere arbejdsmiljø- og sundhedsarbejdet, herunder arbejdsmiljøgruppernes arbejde. De skal desuden kontrollere arbejdsmiljøarbejdet og sørge for, at arbejdsmiljøgrupperne orienteres og vejledes om arbejdet.

Det er arbejdspladsMED/p-møde med MED-status, der opstiller de principper, der danner baggrund for arbejdsmiljøgruppernes arbejde, både når det drejer sig om arbejdsmiljø- og sundhedsarbejde af mere generel karakter, fx arbejdet med at gennemføre APV, og når det drejer sig om mere konkret arbejdsmiljøarbejde.

Det er derimod ikke arbejdspladsMED/p-møde med MED-status, der er problemløser i det daglige. Når det overordnede arbejde er lavet, burde der være skabt grundlag for, at arbejdsmiljøgrupperne kan løse langt de fleste af de konkrete arbejdsmiljøproblemer.

 

Øvrige opgaver

Af øvrige opgaver har arbejdspladsMED/p-møde med MED-status følgende:

  • Stå for de aktiviteter, der skal sættes i gang for dels at beskytte de ansatte, og dels kan forebygge arbejdsmiljøproblemer
  • Sørge for at arbejdsmiljøgrupperne orienteres og vejledes om regler inden for gruppens område
  • Sørge for at årsagerne til ulykker, sundhedsskader og tilløb hertil bliver undersøgt og gennemføre tiltag, der kan forhindre gentagelse
  • Holde sig orienteret om gældende bestemmelser
  • Opstille principper for nødvendig oplæring og instruktion af de ansatte
  • Orientere sig om påbud mm. givet af Arbejdstilsynet
  • Sørge for at arbejdsmiljøgrupperne har gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse rettidigt