Arbejdsmiljølederens opgaver

Arbejdsmiljøorganisationens ansvar og opgaver, valg og uddannelse


Chefforum har på mødet den 30. august 2018, i forbindelse med punktet opfølgning på Trivsels- og APV måling 20; Tværgående indsatser, drøftet og besluttet en beskrivelse af arbejdsmiljølederens rolle. Beskrivelsen er udarbejdet af en arbejdsgruppe under KommuneMED.