Business Cases

Business cases er en metode til at vurdere, om et projekt er umagen værd. Business casen bruges i hele projektets levetid, til at vurdere om projektet fortsat opfylder sit formål.


Albertslunds business case-model består af et procesværktøj og et bagvedliggende regneark.

Kontakt Tim Lissauer i Økonomi & Stab, hvis du skal afholde en business case-workshop.

Om workshoppen

Business casen udarbejdes på en workshop, hvor følgende roller er repræsenteret:

1. Projektleder
2. Bruger
3. Gevinstejer
4. IT

Workshoppen faciliteres af Økonomi & Stab.