Direktørforum

Direktørforum mødes hver mandag mellem 10.00 og 11.30 i lokale 909 på 2. sal i blok C


Punkter anmeldes i god tid til Sekretariat for Politik og Ledelse til Marie-Louise Lunderød. Spørgsmål besvares ligeledes af May Lundsgaard, tlf. 6820 og Hanne Pedersen, tlf. 6005. Der er afleveringsfrist for forklæde og bilag om mandagen kl. 12.00 - før næste mandags møde.

Direktørforum anvender systemet eDagsorden til mødeafvikling. Alle dagsordenspunkter skal derfor udarbejdes som dagsordenspunkter til de politiske udvalg. Afleveringsfristen for punkter er senest mandag kl. 12.00 før næste uges møde, og afleveringen sker ved, at dagsordenspunktet med tilknyttede SBSYS-bilag sættes i kø til det pågældende direktørmøde.


Referater fra tidligere møder findes i eDagsorden.

Hvis du ikke kan finde det, du søger, kan du få hjælp hos Marie-Louise Lunderød eller på lokal 6820.

Medlemmer af direktørforum

Jette Runchel, kommunaldirektør (formand)
Elisabeth Gadegaard Wolstrup, direktør for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse
Kristina Koch Sloth, direktør for Børn, Sundhed & Velfærd

Sekretær: Marie-Louise Lunderød, Sekretariat for Politik og Ledelse

Se medlemmerne på hjemmesiden.