Direktørforum

Direktørforum mødes hver mandag mellem 10.00 og 11.30 i lokale 909 på 2. sal i blok C


Punkter anmeldes i god tid til Sekretariat for Politik og Ledelse til André Buchalska. Spørgsmål besvares ligeledes af Hanne Pedersen, tlf. 6005. Der er afleveringsfrist for dagsordenspunkt og bilag om torsdagen kl. 12.00 - før næste mandags møde.

Direktørforum anvender systemet Prepare First Agenda til mødeafvikling. Alle dagsordenspunkter skal derfor udarbejdes som dagsordenspunkter til de politiske udvalg. Afleveringsfristen for punkter er senest torsdag kl. 12.00 før næste uges møde, og afleveringen sker ved, at dagsordenspunktet med tilknyttede SBSYS-bilag sættes i kø til det pågældende direktørmøde.


Referater fra tidligere møder findes i Prepare First Agenda.

Hvis du ikke kan finde det, du søger, kan du få hjælp hos André Buchalska eller på lokal 6820.

Medlemmer af direktørforum

Jette Runchel, kommunaldirektør (formand)
Elisabeth Gadegaard Wolstrup, direktør for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse
Kristina Koch Sloth, direktør for Børn, Sundhed & Velfærd

Sekretær: André Buchalska, Sekretariat for Politik og Ledelse

Se medlemmerne på hjemmesiden.