Kommissorium

Formålet med Digitaliseringsstyregruppen (forkortet DSG) er at øge fokus på styringen af digitaliseringsindsatsen.


Formålet med Digitaliseringsstyregruppen (forkortet DSG) er øge fokus på styringen af digitaliseringsindsatsen, jf. kommunens Digitaliseringsstrategi.

Digitaliseringsstyregruppen skal sikre de nødvendige ressourcer, en stærk organisatorisk forankring, prioritering af tiltagene og optimal understøttelse af processerne fra ide og behov til implementering og efterfølgende effekt og gevinstrealisering.

Læs det fulde kommissorium for Digitaliseringsstyregruppens arbejde.