Aflevering af dagsordenspunkt

Digitaliseringsstyregruppen er et tværgående ledelsesorgan nedsat af Direktørforum, som har ansvar for styringen af kommunens digitale udvikling.


Der anvendes eDagsorden til mødeafvikling. Alle dagsordenspunkter - både beslutningspunkter og orienteringspunkter - skal udarbejdes som dagsordenspunkter til de politiske udvalg.

Der er følgende arbejdsgang for dagsordenspunkter til møderne:

  • Når en afdeling/enhed ønsker et punkt på dagsordenen, kontaktes Birgitte Lund på telefon 6130 0819 eller mail for at aftale, hvilket møde punktet kan komme på.
  • Sagsansvarlig udarbejder dagsordenspunkt og evt. bilag, samt får godkendt materialet af den ansvarlige direktør/chef.
  • Sagsansvarlig afleverer dagsordenspunktet ved, at det med tilknyttede SBSYS-bilag sættes i kø til det aftalte Digitaliseringsstyregruppe-møde senest mandag kl. 12.00 i ugen før mødet.