Digitaliseringsstyregruppen

Digitaliseringsstyregruppen er et tværgående ledelsesorgan nedsat af Direktørforum, som har ansvar for styringen af kommunens digitale udvikling.


Digitaliseringsstyregruppen mødes ca. én gang om måneden.

Kontakt Birgitte Lund på bln@albertslund.dk, hvis du skal have en sag på.

Læs mere om styring af digitale projekter.

Der anvendes eDagsorden til mødeafvikling. Alle dagsordenspunkter - både beslutningspunkter og orienteringspunkter - skal udarbejdes som dagsordenspunkter til de politiske udvalg.

Der er følgende arbejdsgang for dagsordenspunkter til møderne:

  • Når en afdeling/enhed ønsker et punkt på dagsordenen, kontaktes Birgitte Lund på telefon 6130 0819 eller mail for at aftale, hvilket møde punktet kan komme på.
  • Sagsansvarlig udarbejder dagsordenspunkt og evt. bilag, samt får godkendt materialet af den ansvarlige direktør/chef.
  • Sagsansvarlig afleverer dagsordenspunktet ved, at det med tilknyttede SBSYS-bilag sættes i kø til det aftalte Digitaliseringsstyregruppe-møde senest mandag kl. 12.00 i ugen før mødet.
Titel Navn
Afdelingschef Økonomi & Stab (formand) Helle Wagner Gehlert
IT-chef, Økonomi & Stab Galina Ianchina
Afdelingschef Borger & Arbejdsmarked Jan Eriksen
Afdelingschef By, Kultur & Fritid Katrine Buhl Møller
Afdelingschef Sundhed, Pleje & Omsorg Ida Byrge Sørensen
Afdelingschef Social & Familie Peter Rymann
Afdelingschef Skoler & Uddannelse Henriette Krag
Sekretariatsleder, Sekretariatet for Politik & Ledelse May Lundsgaard

 

Formålet med Digitaliseringsstyregruppen (forkortet DSG) er øge fokus på styringen af digitaliseringsindsatsen, jf. kommunens Digitaliseringsstrategi.

Digitaliseringsstyregruppen skal sikre de nødvendige ressourcer, en stærk organisatorisk forankring, prioritering af tiltagene og optimal understøttelse af processerne fra ide og behov til implementering og efterfølgende effekt og gevinstrealisering.

Læs det fulde kommissorium for Digitaliseringsstyregruppens arbejde.