Et kompetenceudviklingsforløb for alle ledere

Her kan du læse om kompetenceudviklingsforløbet i 'digital ledelse' for alle ledere i Albertslund Kommune


Baggrund
I digitaliseringsstrategien, hvor der var en involverende proces, blev det besluttet, at der skulle laves et kompetenceudviklingsforløb for lederne om digital ledelse.
Glostrup og Albertslund Kommune blev enige om at indgå i et samarbejde om forløbet.

Formål
Formålet med forløbet er at gøre digital ledelse til en ledelsesdisciplin på linje med personaleledelse m.fl.. For at lykkes med det, er det væsentligt at have de fornødne kompetencer og et digitalt mindset.
Efter endt deltagelse i forløbet forventes det, at I som ledere

1) har lyst og motivation til at arbejde med digital ledelse
2) tager initiativ til at digitalisere eget fagområde og er kvalificeret til det
3) efterspørger digitale kompetencer hos medarbejderne og understøtter udvikling af disse
4) har et fælles sprog og en fælles faglighed i relation til digitaliseringen på tværs af kommunen
5) er rollemodel for digitaliseringen ved selv at bruge de digitale værktøjer og går foran ved implementering
6) tænker digitalisering på tværs af kommunen ved prioritering og implementering af digitaliseringstiltag, for at kommunen på den måde bedst muligt kan udnytte mulighederne for optimering og effektivisering ved brug af it-systemer
7) udøver forandringsledelse og bruger forandringskommunikation under den organisatoriske implementering