Digitale kompetencer

Her kan du læse om kompetenceudviklingsforløbet i 'digital ledelse' for alle ledere i Albertslund Kommune


Det digitale kompetencehjul

Digital kompetence er din evne til at bruge teknologi til at udføre opgaver, løse problemer, kommunikere, håndtere information, samarbejde, skabe og dele indhold effektivt, hensigtsmæssigt, sikkert, kritisk, kreativt, selvstændigt og etisk.

 

En digital kompetenceafklaring giver overblik over dine egne digitale kompetencer i forhold til viden, færdigheder og tilgang til digitalisering. Overblikket kan være grundlaget for at skabe refleksion. 

Hvilke digitale kompetencer er vigtige på dit områder? Og hvilke er ikke vigtige? Hvad skal der til for at styrke de kompetencer, der er vigtigst på dit område?

 

Kortlægningen tager ca. 30 min. og besvarelsen er anonym. Du modtager til sidst en oversigt over dine digitale kompetencer i form af et kompetencehjul. Du vil blive guidet igennem vha. en kort video både før din besvarelse, og før du modtager dit kompetencehjul.

 

Du vil modtage et link til afklaringsværktøjet, når forløbet med digital ledelse starter og slutter. Du vil også løbende under og efter forløbet kunne benytte værktøjet, hvis du ønsker at følge din egen digitale udvikling.

Redskab til at styrke dine digitale kompetencer

Det Digitale Kompetencehjul