Digital ledelse – hvad er det, og hvorfor er det vigtigt for dig?

Her kan du læse om kompetenceudviklingsforløbet i 'digital ledelse' for alle ledere i Albertslund Kommune


Hvorfor digital ledelse?
Danmark er ved at udvikle sig til et digitalt samfund. Vi står som kommune over for en række fællesoffentlige initiativer omkring digitaliseringen, og borgerne efterspørger i stigende grad digitale løsninger. Samtidig er digitaliseringen en væsentlig bidragyder til at opnå serviceforbedringer og effektiviseringsgevinster. Denne udvikling stiller krav til, hvordan ledere tænker, handler og forstår egen lederrolle. Digitalisering er en vigtig katalysator for vækst, og ledere i Albertslund Kommune skal forholde sig til mulighederne for at bruge digitaliseringen som middel til at løse kerneopgaverne på nye smartere måder.

Hvad er digital ledelse?
Digital ledelse handler om samspillet mellem ledelse, IT, mennesker, processer og opgaver.
Det handler om bevidst at tage stilling til, hvordan man forholder sig til og leder ud fra at IT, mennesker, processer og opgaver påvirker hinanden og er indbyrdes afhængige. 
Som leder er man nødt til tage digital ledelse på sig på linje med velkendte discipliner som fx økonomisk ledelse og personaleledelse. Mere konkret skal ledere tage initiativ til at digitalisere eget fagområde der hvor det giver mening, men også tænker digitalisering på tværs af fagområder. Det betyder, at man er motiveret til at arbejde med digital ledelse og efterspørger relevante kompetencer hos sine medarbejdere. Det betyder også, at man som leder tager medansvar for, at alle bruger digitalisering som afsæt for at udføre kerneopgaverne endnu bedre.

Derfor peges der i både Albertslunds egen og i den fælles kommunale digitaliseringsstrategi på behovet for at understøtte lederes digitale mindset og kompetencer. 

På den bagrund vil alle ledere fra november 2015 til juli 2016 gennemføre et kompetenceudviklingsforløb, der skal styrke den digitale ledelse i Albertslund Kommune.