KY – Kommunernes Ydelsessystem

Kommunernes Ydelsessystem (KY) er en del af udbudsplanen for monopol-områderne, der skal sikre kommunerne bedre og billigere adgang til IT. Formålet med KY er at etablere en fælles kommunal it-understøttelse, som skal afløse KMD Aktiv og BIS-Y.


Introduktion til KY