Udvalg, råd og nævn

Overblik over udvalg under kommunalbestyrelsen samt andre råd og nævn.


Det fremgår af kommunens styrelsesvedtægt, at der nedsættes et økonomiudvalg samt fem stående udvalg. Disse udgør det faste udvalg. Derudover har Kommunalbestyrelsen ndsat en række andre midlertidige udvalg (såkaldte §17 stk. 4-udvalg). Kommunalbestyrelsen er endvidere repræsenteret i forskellige råd og nævn.

 

Det faste udvalg:

Økonomiudvalget

 

De stående udvalg:


Børne- og Skoleudvalget

Kultur-, bevægelses- og sundhedsudvalget

Miljø- og byudvalget

Velfærdsudvalget

Beskæftigelsesudvalget

 

Andre udvalg

Børn- og ungeudvalget

§17 stk. 4-udvalget:

Plejecenter og Sundhedshus

Innovation & Velfærd

Innovation i byen

Udvikling af Albertslund midtby

 

Råd og nævn

Interne råd og nævn:

Beskæftigelsesrådet

Folkeoplysningsudvalget

Handicaprådet

Idrætsrådet

Integrationsrådet

Sundhedsrådet

Beredsskabskommisionen

Brugergruppen


Eksterne råd og nævn:

Repræsentantskabet for HMN Naturgas I/S

Repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia

Repræsentantskabet for Wonderful Copenhagen

Naturstyrelsens brugerråd

Styregruppen for Green Cities

Fredningsnævnet

Kredsrådet i Københavns Vestegns Politi

Ældrerådet

Forældrerådet

 

Hvem er med i hvilke udvalg?

Referat fra det konstituerede møde 2014