Betjening af det politiske


Administrativ mødekalender 2019

Politisk mødekalender 2019

Dagsordener og referater

Politiker Web findes dagsordener og referater fra alle møder i kommunalbestyrelse og udvalg.

Se referater af "gamle" møder (KB og udvalg), dvs. perioden 2002-2007. Desuden er det muligt at se udskrifter for Økonomiudvalgets møder siden 1993.

Skal du have et punkt på dagsordenen kan du læse vejledningen om sager til til politiske udvalg. Vejledningen er sidst revideret i 2018.

Vejledning om sager

Lovgrundlag

Se Styrelsesvedtægten på kommunenes hjemmeside.
Se Forretningsorden for Albertslund Kommunalbestyrelse på hjemmsiden.