Gå til hovedindhold

Nye borgere skal bydes godt velkommen

En nye velkomstpakke skal bidrage til at tilflyttere føler sig godt taget imod i Albertslund Kommune. Det er en videreudvikling af den brandingindsats, som blev søsat sidste år og samtidig et initiativ, som også borgersamlingen har anbefalet. I samme ombæring modtager tilflytterne et spørgeskema, så vi kan blive klogere på, hvorfor folk vælger at flytte til Albertslund.

Indhold

  Af: Janus Enemark Robenhagen Nissen, Kommunikationsenheden i Økonomi & Stab

  I de kommende år vil flere og flere flytte til Albertslund pga. de mange nye boliger, som bygges i Lækrogen, Rådhushave, seniorboligerne rundt omkring i byen, Vridsløselille Fængsel, Coop Byen mm. Og som direktør for By, Miljø, Kultur & Beskæftigelse, Kristine Klæbel, netop snakker om i videoen andetsteds i dette Fugleperspektiv.

  Derfor er det også oplagt mere end nogensinde at tage godt imod de nye borgere, så de føler sig godt taget imod. Det handler om alt fra det første møde i daginstitutionen, i skolen, møde med Borgerservice på biblioteket osv., som alle I dygtige medarbejdere sørger for. Men nu modtager nye borgere et velkomstbrev i deres e-boks fra borgmesteren på vegne af kommunalbestyrelsen. Simpelthen for at tage godt imod borgerne. I brevet bliver Albertslund præsenteret i ord, og de nye borgere guides til websider, hvor de kan læse mere om byen – om fællesskaber, foreninger, natur osv. De nye borgere får også tilbudt en første gratis oplevelse i en af kommunens mange gode kultur- og fritidstilbud. Det kunne være en tur i Badesøen, koncert på Forbrændingen eller en måned på Musikskolen.

  Klogere på, hvorfor folk flytter til og fra Albertslund
  Når de nye tilflyttere modtager velkomstbrevet via e-boks, modtager de samtidig et spørgeskema med en række spørgsmål om, hvorfor de har valgt at flytte til Albertslund, hvad de lægger vægt på ift. boliger, transport og andre forhold, som har betydning for hverdagslivet.       

  Sidsel Kvist Jensen, der er programleder for den strategiske byudvikling, svarer sådan her på spørgsmålet om, hvorfor vi sender nye borgere et spørgeskema:

  I Albertslund ønsker vi at vide mere – mere om, hvordan vi videreudvikler vores by, så den fortsat er attraktiv at bo i og et sted man er stolt over at være en del af. Derfor interesserer vi for os for, hvorfor folk vælger at flytte hertil. Ligesom vi interesserer os for, hvilke årsager der er til at flytte fra byen. Vi har derfor taget initiativ til en spørgeskemaundersøgelse hos dem som vælger Albertslund til og til dem, som vælger byen fra. Svarene fra undersøgelserne bidrager til et større vidensgrundlag, så vi kan udvikle byen i overensstemmelse med borgernes oplevelser af Albertslund. Vi håber derfor at alle til- og fraflyttere vil bruge 5 min. på at gøre os klogere.

  Alt i alt skal velkomstpakken bidrage til en god landing i Albertslund, som er med til at sprede positive ringe i vandet. Og så vil vi bruge de nye borgeres svar – og også de, som flytter fra byen - til at gribe alt fra kommunikation til indretning i byen bedre an i fremtiden.