Gå til hovedindhold

Miljø & Teknik har fået ny organisering

Afdelingerne Miljø & Teknik og Drift & Service er blevet lagt sammen, og organiseringen er nu endeligt på plads.

Indhold

  I 2020 blev Drift &Service og Miljø & Teknik lagt sammen til en afdeling under navnet Miljø & Teknik. Baggrunden for at lægge de to gamle afdelinger sammen er en beslutning fra vedtagelsen af budget 2020 og et ønske om at opnå synergier, når myndigheds-, udviklings- og driftsområderne slås sammen.

  Den nye afdeling har brugt 2020 på at finde ud af hvordan vi bliver til en afdeling, hvordan man opnår synergierne og hvad der organisatorisk skal arbejdes med i de kommende år.
  Det har bl.a. resulteret i en ny organsiering pr. 1. januar 2021, så afdelingen nu ser sådan ud.

  Afdelingen består af 5 enheder med hver sin enhedsleder:

  • Miljø & Byg, ledet af Hans-Henrik Høg, varetager myndighedsopgaver på miljø- og byggeområdet, affaldsplanlægning og skadedyrsbekæmpelse. Enheden står også for driften og udviklingen af kommunens GIS-system.

  • Kommunale Ejendomme, ledet af Frederik Lerche, står for driften og udviklingen af kommunens ejendomme. Da både Vagten og Intern Service har store berøringsflader til bygningsdriften er disse nu en del af Kommunale Ejendomme.

  • Forsyningen, ledet af Steen Westring, sikrer at der er varme i vores radiatorer og lys i lamperne på gader og stræder. Forsyningen har til huse i varmeværket.

  • Vej & Park – her er vi i gang med at finde en leder – udvikler og drifter både kommunens vej- og stinet og sørger for at byens grønne områder både består af plejede arealer, hvor vi kan færdes, og at der findes vild natur til glæde for både dyr, insekter og mennesker.

  • Rengøringsservice, ledet af Klaus Nielsen, holder det indvendige af vores bygninger rent og pænt. Og i disse tider knokler de med ekstra rengøring for at mindske smitterisikoen.

  Med den nye organisering er afdelingen klar til at trække i arbejdstøjet i forhold til at opnå de synergier der er når drift og udvikling er lagt sammen med myndighedsområdet.