Gå til hovedindhold

Vi er klar til at tage imod og huse ukrainske flygtninge

Situationen i Ukraine er stadig alvorlig og kritisk pga. Ruslands invasion. Mange ukrainere er på flugt, og Albertslund Kommune er parat til at tage imod de, som kommer her

Indhold

  Albertslund har været såkaldt nul-kommune siden Integrationsloven blev indført 1. januar 1999. Med den blev det indført, at flygtninge blev fordelt mellem kommunerne efter en fordelingsnøgle, der tog hensyn til den eksisterende befolkningssammensætning. Så de kommuner, der i forvejen havde en høj andel med udenlandsk baggrund, skulle ikke modtage nye flygtninge.

  Men i forbindelse med flygtningesituationen på baggrund af Ruslands invasion er det nu besluttet, at nul-kommuner også skal tage imod flygtninge fra Ukraine.

  Og i Albertslund har vi allerede arbejdet på at være klar til at tage imod flygtninge, fordi Kommunalbestyrelsen i marts besluttede, at vi selvom vi var nul-kommune skulle tage imod 30 flygtninge.

  Nu er situationen altså en anden. Det betyder, at vi - når der er kommet 10.000 flygtninge til Danmark med opholdstilladelse -  i Albertslund skal modtage 47 flygtninge for hver 10.000 nye flygtninge, der kommer til Danmark.

  Klar med boliger i Morbærhaven
  Og siden det stod klart, at vi skal tage imod flygtninge og integrere dem i Albertslund, har en arbejdsgruppe arbejdet på højtryk for at få lavet aftaler med boligforeninger om boliger til flygtninge, gøre os klar til at tage imod børn i daginstitutioner og skoler osv.

  Og så har vi fået ansat en modtagermedarbejder med ukrainsk baggrund, som kan hjælpe med at få flygtningene til at falde godt til. Hun hedder Tetyana Sydorova og var forleden sammen med integrationskonsulent Mette Duekilde på besøg i boligområdet Morbærhaven for at se de boliger, som de første flygtninge skal bo i, når de ankommer til Albertslund. Her viste ejendomsinspektør i Morbærhaven, Torben Grosset, rundt i møblerede lejligheder og de faciliteter, som de nye indflyttere skal introduceres til som f.eks. vaskeri og affaldssortering.

  Integrationskonsulent Mette Duekilde udtaler i den forbindelse:

  ”Vi er spændte på at komme i gang med at give integrationsprogram til ukrainske flygtninge. Vi synes vi er godt forberedt. Vi har boliger parat og et godt samarbejde med administration og bestyrelse i Morbærhaven, og vi har fået ansat en modtagemedarbejder, som allerede er i gang med at hjælpe ukrainere, der henvender sig til kommunen.”

  Og netop det, Mette Duekilde, her siger, tegner meget godt situationen op – for der er jo allerede flygtninge i Albertslund, men de er bare indkvarteret privat. Bl.a. er 16 ukrainere indkvarteret i den lokale virksomhed Brødrene A&O Johansens medarbejderhotel, som de normalt bruger til at huse medarbejdere, der skal på kurser. Børnene går nu i skole og går til fritidsaktiviteter hos nogle af de mange aktive foreninger i Albertslund, bl.a. fodbold og svømning.

  Vi venter stadig på flygtninge med opholdstilladelse, som er visiteret til Albertslund, som skal bo i de boliger, som Albertslund Kommune kan stille til rådighed. De første forventes at flytte ind i den her uge (uge 18).

  Klar til hjælp på flere fronter
  Og de boliger, som kommunen kan stille til rådighed for flygtningene, er f.eks. dem i Morbærhaven. Aftalen med Morbærhaven er nemlig en del af den aftale, Albertslund Kommune har om kollegieboliger i en tidsbegrænset periode eller så længe de ikke skal udlejes til studerende. I første omgang har vi aftaler om boliger med plads til 100-200 flygtninge.

  Vi er klar til at modtage børn i dagtilbud og elever i skoler. Vores jobcenter er klar til at være behjælpelig med job, kurser m.m. Og så gør rigtig mange albertslundere fortsat en stor frivillig indsats, og det hjælper os meget i forhold til at give flygtningene en god velkomst og en fin introduktion til f.eks. idræts- og fritidsliv og til Albertslund generelt. De frivillige hjælper også med juridisk rådgivning og psykologhjælp.

  Endeligt har vi et godt samarbejde med nødhjælpsorganisationerne. 

  Alt sammen skal være med til at få de ukrainere, som er endt i den ulykkelige situation at have været nødt  til at flygte fra deres hjemland pga. krig, til at falde godt til i Albertslund, i Danmark.