Gå til hovedindhold

Indstilling af indkøb hos Nemlig.com

Albertslund Kommune har ikke en indkøbsaftale med Nemlic.com, men indkøb hos Nemlig.com er indstillet.

Indhold

  Albertslund Kommune er gennem dagspressen blevet bekendt med kritisable arbejdsforhold i Nemlig,com, som er datterselskab af Intervare A/S.

  En række anonyme nuværende og tidligere chauffører og lageransatte har i pressen berettet om arbejdsforhold, som er uforenelige med kommunens indkøbspolitik. Kommunen har i indkøbspolitikken mål om at undgå social dumping og anvender sociale klausuler, der forpligter selskaberne til at respektere en række overenskomster samt arbejdsmiljøregler. Med den nuværende viden vurderes det umiddelbart, at Nemlig.com ikke lever op til kravene i kommunens indkøbspolitik.

  Vi har i dag som kommune ikke en indkøbsaftale eller kontrakt med Nemlig.com omkring nethandel af dagligvarer. Derfor er der ikke en forpligtigelse for kommunens indkøbere til at benytte Nemlig.com. Dette betyder umiddelbart, at kommunens enheder kan anvende øvrige aftaler ved indkøb af dagligvarer. Kommunens indkøbere opfordres hermed til at foretage dagligvareindkøb andre steder end hos Nemlig.com.

  Der er følgende alternativer til Nemlig.com:

  • SKI-aftale 09.01: Fødevarer og engangsartikler (Dansk Cater A/S/AB Catering) ved køb over 1.000,00 kr. Sortimentet består af både økologiske og konventionelle fødevarer samt fødevareemballage og engangsartikler.
  • SKI-aftale 50.90: Fødevareaftale (Hørkram) ved køb over 1.500,00 kr. Sortimentet består af både konventionelle og økologiske fødevarer og omfatter ca. 5.500 varelinjer.
  • Anvendelse af købekort (Coop, Salling Group mv), som mange enheder har og derved foretager almindelig dagligvareindkøb.
  • Oprette konto hos anden nethandel af dagligvarer, herunder Coop, Føtex, Rema1000 mv.

  Udover ovenstående aftaler er SKI (Statens og Kommunernes Indkøb) aktuelt i gang med at udvikle en aftale for indkøb af fødevarer via nethandel. Denne nye aftale ”50.91 Fødevarer (nethandel)” er målrettet køkkener med ordrer under 1.500 kr. og træder i kraft i 3. kvartal. Hvilke leverandører, som bliver omfattet af denne aftale, vides ikke på nuværende tidspunkt.

  Foruden ovennævnte aftaler har kommunen en igangværende kontrakt med Intervare A/S på levering af dagligvarer til borgere, der er visiteret til ordningen. Intervare er én af to leverandører af indkøbsordning til hjemmeboende borgere. Da ordningen er en frivalgsordning, er det således borgeren selv, der bestemmer, hvilken af de to leverandører, vedkommende ønsker at modtage levering af dagligvarer fra.

  Da der for nuværende ikke foreligger et kontraktuelt grundlag for at træde ud af denne kontrakt, fortsættes samarbejdet med Intervare omkring dette indtil videre.