Gå til hovedindhold

Albertslund-elever jagtede enzymer

I Albertslund Kommune arbejder alle folkeskoler på tværs af 7. årgang med det naturfaglige undervisningsforløb Enzymjagten som led i et partnerskabssamarbejde med LIFE Fonden. Alle forløb uddeles som bevillinger fra LIFE Fonden, og som del af forløbet kan eleverne arbejde eksperimenterende i det mobile laboratorium LIFE Mobil Lab. I starten af maj fik skolerne i Albertslund besøg af LIFE Mobil Lab.

Indhold

  Hvis du fremover møder skoleelever, der er på jagt efter enzymer i naturen, så er der en god forklaring. I undervisningsforløbet Enzymjagten skal eleverne undersøge, hvordan enzymer fra naturen kan erstatte miljøskadelige kemikalier i industrien – og det indebærer en tur i skoven for at finde enzymproducerende svampe. I Albertslund Kommune har alle folkeskoler valgt at arbejde med Enzymjagten i 7. klasse.

  Enzymjagten og undervisningen i LIFE Mobil Lab er en bevilling fra LIFE Fonden – en ny erhvervsdrivende fond med almennyttigt sigte. Via undervisningsinitiativet LIFE ønsker fonden at vække flere børn og unges interesse for naturvidenskaben. Det sker blandt andet ved at tilbyde naturfaglige undervisningsforløb og laboratoriefaciliteter til skoler i hele Danmark. Egelundsskolen er blandt de første skoler i Albertslund, der arbejder med Enzymjagten og får besøg af LIFE Mobil Lab og undervisere fra LIFE.  

  ”For mig som lærer er undervisningsforløbene fra LIFE en virkelig god måde at arbejde med elevernes naturfaglige kompetencer på. Forløbene tager udgangspunkt i virkeligheden og i elevernes hverdag – og samtidig er de gennemarbejdede og lige til at gå til,” fortæller Jonas Albrekt Karmann, der er lærer og naturfagsvejleder på Egelundsskolen, og tilføjer: ”Det er super fedt at få besøg af det mobile laboratorium, fordi det giver os adgang til udstyr, som vi ikke selv har tilgængeligt på skolen. Det har selvfølgelig også en wauw-effekt, der er en oplevelse i sig selv.”

  Partnerskabssamarbejdet mellem Albertslund Kommune og LIFE Fonden giver blandt andet kommunens skoler prioriteret adgang til de mobile laboratorier samt til faglige netværk og arrangementer hos LIFE. Udover Egelund Skole var LIFE forbi de andre folkeskoler i kommunen: Herstedøster Skole, Herstedvester Skole og Herstedlund Skole.

  Verdensmål og vaskemiddel på skoleskemaet
  I undervisningsforløb fra LIFE – kaldet LIFE Forløb – arbejder elever undersøgende med virkelighedsnære samfundsudfordringer, der understøtter FN’s verdensmål. Enzymjagten understøtter verdensmål #12 om ansvarligt forbrug og produktion. Alle forløb udvikles i tæt samspil med virksomheder, forskningsmiljøer og skoler, og samtidig lever de op til de politisk bestemte rammer, som fx Fælles Mål i grundskolen.

  Enzymjagten er udviklet i samspil med Novozymes, der forsker i og producerer enzymer. Enzymer findes i kroppen og i naturen og kan gøre produkter billigere og mere miljøvenlige. I Enzymjagten undersøger eleverne, hvordan forskere hos Novozymes arbejder med enzymers egenskaber og leder efter nye typer af enzymer, der kan løse fremtidens problemstillinger. Eleverne skal blandt andet eksperimentere med enzymer og vaskemiddel for at finde frem til, hvordan enzymer kan spare energi og skåne miljøet.

  Om LIFE Forløb

  Et LIFE Forløb kan bestå af et eller to selvstændige undervisningsforløb med egne læringsmål.

  Der er altid et kitforløb, hvor klassen arbejder med materialer fra et LIFE Kit, der leveres til skolen, og øvelser på den digitale platform MY:LIFE.

  Som overbygning på de fleste LIFE Forløb udgives der også et labforløb, hvor klassen kan arbejde i et af LIFEs laboratorier – fx LIFE Mobil Lab.

  Fra september kan skoleklasser også besøge det helt nye læringscenter LIFE Campus i Lyngby. 

  ”Vi vil gerne give elever mulighed for at komme helt tæt på, hvordan forskere i virksomheder eksperimenterer med at udvikle nye løsninger på nogle af de store udfordringer, som verden står over for. I undervisningsforløbet Enzymjagten arbejder eleverne med de samme metoder som i Novozymes’ laboratorier. Det gør det utrolig virkelighedsnært og aktuelt for eleverne,” siger Christine Antorini, adm. direktør i LIFE Fonden.

   

  _________

  Om LIFE Fonden

  LIFE Fonden er en ny erhvervsdrivende fond med almennyttigt sigte, der har til formål at højne den naturvidenskabelige dannelse, uddannelse og forskning samt styrke danske børn og unges motivation og interesse for naturvidenskabLIFE Fonden er støttet af Novo Nordisk Fonden.

  LIFE Fonden driver det landsdækkende og almennyttige undervisningsinitiativ LIFE, der udvikler naturfaglige undervisningsforløb til skoler og ungdomsuddannelser. I LIFE Forløb arbejder elever undersøgende med virkelighedsnære samfundsudfordringer, der understøtter FN’s verdensmål. LIFE Forløb er gratis at anvende, da de uddeles som bevillinger fra LIFE Fonden.

  LIFE står for Læring, Idéer, Fascination og Eksperimenter. Læs mere på www.LIFE.dk