Gå til hovedindhold

Fleksibel arbejdstid

Medarbejderne har mulighed for at tilrettelægge arbejdstiden på en fleksibel måde med udgangspunkt i opgaverne.

Indhold

  Arbejdstiden styres ikke gennem registrering af komme- og gåtider, men i stedet via tillid og dialog og brug af Albertslundværdierne. Udgangspunktet er naturligvis, at der er tillid til, at der arbejdes med opgaverne svarende til det antal timer, den enkelte er ansat til.

  Værdierne bruges til at styre opgaver og ressourcer og dermed arbejdstiden, hver på sin måde:

  Den nære relation mellem den enkelte medarbejder og nærmeste leder bruges til at drøfte arbejdsbelastningen løbende for at sikre, at arbejdet bliver tilrettelagt fornuftigt med udgangspunkt i opgaverne og den enkelte medarbejders ønske om fleksibilitet.

  Den gensidige initiativpligt bruges til at sikre, at der er en fælles forståelse af, hvor lang tid opgaver tager, og at der gensidigt er en pligt til at tage initiativ til at tale om det efter behov.

  Det professionelle råderum bruges til at gøre det muligt for den enkelte medarbejder at bidrage til og tage medansvar for opgaverne og skabe sammenhæng kombineret med medarbejderens ønsker om fleksibilitet.

  Du kan læse mere om fleksibel arbejdstid i denne vejledning:

  Vejledning om fleks og fleksibilitet (fra 2009)

  Du kan læse om hvad ændringerne i kommunens åbningstider betød for den fleksible arbejdstid under "Ændrede åbningstider". Her finder du også information om omregning af ferietimer.