Gå til hovedindhold

Grønt Flag – Grøn Skole

Alle skolerne Albertslund Kommune er tilmeldt Grønt Flag Grøn Skole (Friluftsrådet). Grønt flag indgår desuden i den naturfaglige indsats, der er beskrevet i strategien Skole for alle, og er en målsætning i forbindelse med kommunens miljøcertificering.

Indhold

  Hvad er Grønt Flag?

  Grønt Flag Grøn Skole er et miljøundervisningsprogram for bæredygtig udvikling.
  Det Grønne Flag er med til at give din skole en synlig grøn profil, og er undervisning, som gør en forskel.

  Målet er at bidrage til, at børn og unge bliver aktive medborgere, der kan tage hånd om vores natur og miljø.Grønt Flag Grøn Skole er en fleksibel ramme, som skolen udfylder på den måde, som det passer ind. Skolen planlægger selv hvornår, hvilke klasser, hvilket indhold m.m.Miljøråd

  Skolen skal nedsætte et miljøråd med deltagelse af bl.a. elever. Miljørådet planlægger og rådgiver om skolens grønne arbejde. Miljørådet kan også tage initiativer til at gøre skolen mere bæredygtig.

  Hvorfor Grønt Flag?

  Fire gode grunde til at være Grønt Flag-skole

  1) En ramme for undervisning i miljø og bæredygtighed
  Der er mange opgaver, der skal løses hver dag året rundt på en skole. En af opgaverne er undervisning i spørgsmål om miljø og bæredygtighed.

  Grønt Flag er en ramme, der giver skolerne mulighed for at løse og styre miljø- og bæredygtighedsundervisningen. Grønt Flag Grøn Skole er en fleksibel ramme, som skolen kan udfylde, så det passer ind i skolens planlægning.

  2) Styrkelse af naturfagsundervisningen
  Temaerne i Grønt Flag tager i høj grad udgangspunkt i naturfagene. Grønt Flag er med til at gøre eleverne interesserede i naturfag. Eleverne arbejder med virkelige og aktuelle miljø- og bæredygtighedsspørgsmål og med, hvordan vi skaber en bedre verden. Eleverne opdager, at de bliver værdsat for deres viden.

  Grønt Flag Grøn Skole bidrager til at udvikle skolens naturfaglige kultur.

  3) Skolen får en Grøn profil - synlighed og fællesskab
  Det Grønne Flag på flagstangen er med til at give skolen en synlig grøn profil. Den grønne profil fortæller om en institution, der til hverdag selv tænker bæredygtigt og samtidig har indtænkt spørgsmål om miljø og bæredygtighed i undervisningen.

  4) Konkrete besparelser
  Grønt Flag Grøn Skole er med til at skabe konkrete besparelser på fx vand- og energiforbruget. Ved at sætte fokus på bedre udnyttelse af ressourcerne kan skolen frigøre midler til andre formål.