Gå til hovedindhold

Overgange

I Albertslund har vi barnets perspektiv i fokus i overgange.

Indhold

    I Albertslund kommune er vi optaget af at skabe gode sammenhænge for børn og deres forældre, når der sker skift til noget nyt. Det drejer sig om skiftet fra hjem til dagtilbud, for nogle børn skift mellem dagtilbud og senere i skiftet fra dagtilbud til SFO og skole.

    Der er udarbejdet materialer og samarbejdsformer, der skal give de bedste betingelser for børns trivsel, udvikling og læring. Ikke mindst støtte de voksnes samarbejde for barnets skyld

    I Albertslund Kommune er vi opmærksomme på, at når barnet begynder i vuggestue eller dagpleje skal hele familien være trygge ved de voksne og de nye rutiner. Det vil vi gerne støtte ved at bruge tid på et møde med forældrene. Ved nysgerrigt og på de enkelte forældres præmisser, at få viden om barnet og familien. Der er i samarbejde med flere dagtilbud udarbejdet materialer til et opstartsmøde vi kalder: En tryg start i vuggestue. Mødet vender pædagogens rolle, fra at fortælle om hverdagen i dagtilbuddet, til at spørge ind til forældrenes oplevelser og erfaringer med deres barn.

    I Albertslund Kommune arbejder vi på tværs af børnehave, SFO og skole ud fra en fælles overgangsmodel. Det gør vi for at skabe sammenhæng, helhed og pædagogisk kontinuitet i barnets liv. Fokus er både på det enkelte barn i overgangen, på fællesskabers og venskabers betydning, på forældresamarbejde og på de fagprofessionelles samarbejde og videndeling.