Gå til hovedindhold

Vold

Interne retningslinier for forebyggelse af vold i Borger & Ydelsescentret.

Indhold

  Retningslinier for forebyggelse af vold i Borger & Ydelsescentret

  Albertslund Kommune har udarbejdet en pjece med retningslinjer for, hvordan vi imødegår vold og trusler om vold, og hvordan vi følger op på episoder, som alligevel måtte opstå.

  Som supplement til de generelle retningslinjer har vi i Borger & Ydelsescentret udarbejdet mere deltaljerede retningslinjer, der gælder for hele Borger & Ydelsescentret.

  Retningslinierne gælder både fysisk og psykisk vold.

  Ved fysisk vold er der tale om aktivt påført vold som fx slag, spark, bid, kvælningsforsøg, knivstik eller en voldsom hændelse i forbindelse røveri eller lignende.

  Ved psykisk vold er der tale om verbale trusler, krænkelser, truende adfærd, ydmygelse eller lignende.


  Forebyggelse

  Formålet med en vedvarende forebyggelsesindsats er at skabe den størst mulige sikkerhed for medarbejderne.


  Undgå at skærpe situationen

  Bed borgeren om at sætte sig ned – det er sværere at udvise truende adfærd, når man sidder ned.Forhold dig rolig og objektiv, og hold din stemme i normalt leje.Vrede og ophidsede borgere kan også have ret. Lyt derfor til borgerens problem og find ud af, om du kan løse det.Er du i tvivl, om dit svar er korrekt, så spørg om hjælp. De fleste borgere har respekt for, at man finder det korrekte svar.Vær opmærksom på, at voldsomme episoder ikke altid kan undgås. Hvis borgeren allerede er meget vred og udviser truende adfærd, når vedkommende kommer ved skranken/på kontoret, skal der ikke indledes nogen form for ekspedition. Borgeren skal opfordres til at forlade lokalet med det samme. Alle standser dialogen med borgeren.Hvis en borger udviser truende adfærd og i øvrigt nægter at gå, tilkaldes vagten via alarmtrykket. Når vagten er tilkaldt, overtager vagten situationen, og al dialog med borgeren bør ophøre.

  Find dig ikke i hvad som helst

  Hvis borgeren i tale eller ved sit kropssprog virker så truende, at det ikke fører til noget at fortsætte samtalen, skal vedkommende have besked på at samtalen afsluttes, hvis han/hun ikke ændrer adfærd. Sker dette ikke, bliver borgeren bedt om at forlade lokalet.Hvis en situation kommer ud af kontrol tilkaldes vagten ved tryk på alarmkaldet.Når vagten er tilkaldt, stopper samtalen. Når vagten kommer, spørger vedkommende, hvad der sker, og man svarer, at man gerne vil have den pågældende borger fjernet fra kontoret/lokalet. Situationen må ikke optrappes yderligere ved, at sagsbehandleren fortsætter diskussionen, og sagsbehandleren må ikke blande sig i vagtens håndtering af situationen.

  Hvad gør vi, hvis en kollega bliver udsat for vold eller trusler om vold

  Der skal for medarbejderne i Borger & Ydelsescentret uarbejdes en tilkaldeliste med pårørende og kolleger, som tilkaldes i en bestemt rækkefølge. Listen opbevares i en mappe i SBSYS. Nye medarbejdere skal udfylde tilkaldeskema, og oplysninger om medarbejdere, der ophører fjernes. I den konkrete situation, hvor en medarbejder er udsat for vold eller trusler om vold, orienteres ledelsen i Borger & Ydelsescentret.Den eller de medarbejdere, der har været udsat for den voldsomme episode, må ikke være alene, heller ikke under politiets afhøring, hvis den først finder sted senere.Det er vigtigt at lytte og tale episoden igennem med vedkommende.Der skal hurtigst muligt efter episoden holdes en samtale med skadelidte, og forløbet skrives ned af den, der har overværet episoden. Dette gøres for, at der kan afgives en korrekt forklaring til såvel retten som politiet, hvis en afhøring først sker senere.Har en kollega brug for psykologisk krisehjælp kontaktes Falck på telefon 70102012 af nærmeste leder.Der skal foretages politianmeldelse enten ved personligt fremmøde på politistationen eller telefonisk. Albertslund Kommune vil som arbejdsgiver ikke acceptere overgreb mod kommunens ansatte. Derfor har Albertslund Kommune som politik at politianmelde alle tilfælde af vold eller trussel om samme. Anmeldelse til politiet finder sted efter samråd mellem ledelse og den skadelidte medarbejde. Selve anmeldelsen kan ske døgnet rundt ved henvendelse på følgende adresse:

  Københavns Vestegns Politi
  Birkelundsvej 2
  2620 Albertslund
  Tlf.nr. 43 86 14 48

  Alle tilfælde af vold skal anmeldes som en arbejdsskade. Dette sker i samarbejde med AMR, der indberetter elektronisk og sender blanketten til AMR konsulenten på Albertslund Rådhus på en fortrykt blanket, som rekvireres fra arbejdsmiljøkonsulenten i CLP. Den udfyldte blanket returneres til arbejdsmiljørepræsentanten. Når situationen er afsluttet, samles alle involverede, og situationen gennemgås.