Gå til hovedindhold

Organisationsdiagram

Med vores organisationsdiagram får du et indblik i Albertslund Kommunes opbygning og hvordan vi vil løfte opgaver i fællesskab på tværs af afdelinger og fagligheder.

Indhold

    Albertslund Kommune har et smalt direktørforum bestående af kommunaldirektøren og to områdedirektører. Hver områdedirektør er ansvarlig for fire afdelinger. Afdelingerne er opbygget som stærke faglige enheder med tyngde. De skal sikre effektiv styring, driftssikkerhed og løbende kvalitetsudvikling i fagområderne.

    På tværs og igennem afdelinger og driftsområder har vi skabt Netværksstrukturen. Den skal:
    - fokusere på at skabe forbindelser mellem de forskellige fagområder, så vi kan sikre helhed i opgaveløsningen.
    - Skabe innovation på udvalgte opgaver

    Det tværgående skal ligeledes trækkes af et stærkt strategisk chefforum der spiller ind på den strategiske udviklingsbane med blik for driften, og som sikrer synergi og innovation på tværs af fagafdelinger.