Influenzavaccination

Læs om personalegoder såsom sommerhuse, DSB erhvervskort og sundhedstilbud


Influenzavaccination 2018

Igen i år tilbydes alle ansatte i Albertslund Kommune en gratis influenzavaccination. Tilbuddet gælder vaccination udført af Danske Lægers Vaccinations Service på det sted og de tidspunkter, der fremgår af nedenstående.

Hvem kan blive vaccineret?

Alle ansatte over 18 år i Albertslund Kommune kan benytte sig af tilbuddet om gratis vaccination.

Der gives ikke vikardækning, kørselsgodtgørelse eller andet i forbindelse med vaccinationen. Som den afgørende hovedregel finder vaccinationen sted på et tidspunkt, hvor den enkelte medarbejder ikke har undervisning, tilsyn eller lignende - det vil typisk være i medarbejderens fritid.

Der er nogle mennesker, som ikke må lade sig vaccinere. Dette gælder f.eks. hvis du er allergisk over for fødevarer som æg og kylling eller hvis du er multiallergiker. Der vil i forbindelse med vaccinationen blive givet yderligere information om disse forhold. Du kan også læse mere om hvem der frarådes vaccinationen her:

https://influenzakampagne.dk 

Hvor og hvornår?
Vaccinationerne foregår på følgende datoer og tidspunkter:

Tirsdag d. 23. oktober 2018 kl. 15.00-16.30 i mødelokale ”Udsigten” på 2. sal i Sundhedshuset Albertshøj – Stationsporten 4 (hvis i bil ellers Skolegangen 1)
Fredag d. 26. oktober 2018 kl. 08:00-08:50 i mødelokale ”Udsigten” på 2. sal i Sundhedshuset Albertshøj – Stationsporten 4 (hvis i bil ellers Skolegangen 1)

Du skal ikke booke tid på forhånd, men blot møde op i et af de nævnte tidsrum, og så kommer du til efter først til mølle-princippet. Selve vaccinationen tager ikke mere end et par minutter. Du vil blive bedt om din underskrift og om at oplyse cpr. nr. og arbejdssted. Oplysningerne anvendes som dokumentation for Danske Lægers Vaccinations Service i forbindelse med afregning med Albertslund Kommune.

Bemærk venligst, at hvis det ikke er muligt for jer at møde op på en af de angivne datoer – bliver en efterfølgende vaccination for egen regning – da Albertslund Kommune har en specifik aftale om kun at betale for vaccination på de 2 aftalte datoer.

Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte undertegnede på tlf. nr. 43 68 76 51 eller:

Mette Liljendahl
Udviklingskonsulent

Sundhed, Pleje & Omsorg – Sundhedshuset Albertslund
BØRN, SUNDHED & VELFÆRD
Direkte: 43 68 79 18
Mobil: 24 64 97 60
mette.liljendahl@albertslund.dk

________

Med venlig hilsen
Ida Torp Johansen
Kontorassistent/seniorjob
Email: ida.torp.johansen@albertslund.dk
Dir. telefon: 43 68 76 51