Kunstforeningen AKK

Albertslund Kommunale Kunstforening er en kunstforening for alle ansatte i Albertslund Kommune samt for tidligere medarbejdere, der nu er pensioneret eller gået på efterløn


Kunstforeningen AKK - Albertslund Kommune

Kunsthoene

 

Albertslund Kommunale Kunstforening blev stiftet i 1986 og der er i øjeblikket omkring 80 medlemmer.

Formålet med foreningen er at udstille kunst og at tilbyde kulturelle arrangementer for medlemmerne for derigennem at udbrede interessen og forståelsen for kunst. Foreningen indkøber kunst og bortlodder den blandt medlemmerne ved den årlige generalforsamling.

I løbet af året står bestyrelsen i kunstforeningen for ophængning af kunst i kantinen på rådhuset.

Indmeldelse

Sker ved at udfylde en indmeldelsesblanket.

Indmeldelsesblanket 

Kontingent

Fra 1. januar 2018 er kontingentet hævet til 60 kr. pr. måned. Betalingen sker automatisk ved løntræk.


Udstillinger i 2018-2019

29 april - 17. juni: Alice Dønns

17. juni - 11. september: Årests kunst


Nyhedsbrev

Hvert år efter generalforsamlingen udsender bestyrelsen nyhedsbrevet "Kære medlemmer", der informerer medlemmerne om kunstforeningens aktiviteter i det kommende år!

Nyhedsbrev 2017

Nyhedsbrev 2016

Vedtægter, ændret 3. september 2012


Bestyrelsen 2017/2018

Bestyrelsens mail: akkunstforening@gmail.com

Formand Inge Piper, tlf. 4364 3793, i.piper@jubii.dk

Næstformand Lone Harup, tlf. 4364 2209, loneharup@webspeed.dk

Kasserer Solvejg Collatz, tlf. 4494 6189, solej@pc.dk

Bestyrelsesmedlem Eva Albertus, tlf. 4364 6251, eva.albertus@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Vivian Vinsten, tlf. 2237 5468, vvinsten@mail.dk

Suppleant Birgitte Lund, arb. tlf. 4368 6012, mobil: 6130 0819, birgitte.lund@albertslund.dk

Anette Eitz Watz, opdatering af Kunstforeningens hjemmeside, aef@albertslund.dk

 

Pension

Går du på pension og får udbetalt pension fra Albertslund Kommune, bedes du meddele din lønindberetter - en måned før du går på pension - at du fortsat ønsker at være medlem af kunstforeningen, så bliver dit kontingent trukket, som det plejer.

Får du pension andetsteds fra, skal du selv indbetale dit kontingent til kunstforeningens bankkonto Danske Bank, Reg nr. 1551, konto 4441511175.

Udmeldelse

Skal ske skriftligt til kasseren (jf. vedtægtsændring sep. 2011). Du kan vælge at sende til Solvejg Collatz, Kløvertoften 34, 2740 Skovlunde, eller via intern post til kunstforeningen, rådhuset.