Tryghedspuljen

Hjælp til efteruddannelse, sparring og kompetenceudvikling


KL og en række faglige organisationer har bidraget til en Tryghedspulje. Puljen skal bruges til at hjælpe medarbejdere, der er blevet afskediget som følge af budgetbesparelser, til at komme videre med efteruddannelse, sparring og kompetenceudvikling.

Du kan se her om din faggruppe er omfattet af puljen, og hvordan man søger penge fra puljen.