Udmøntning af budget 2017

Vedtagelsen af budget 2017 den 11. oktober 2016 kan betyde, at vi i kommunen må sige farvel til nogle medarbejdere.


På denne side kan du finde information om processen, hvis vedtagelse af budget 2017 medfører, at vi er nødsaget til at afskedige medarbejdere.

Her vil ledere også finde de skemaer, de skal bruge ved en eventuel afskedigelse, når vi nærmer os vedtagelsen af budgettet.

Siden vil løbende blive opdateret.

  

Her finder du en tidsplan for processen

 

Håndbog vedrørende personalereduktioner

Denne håndbog skal fungere som en opslagsbog, der kan støtte den enkelte leder gennem processen omkring afskedigelser som følge af budgetbesparelser. Håndbogen har særlig fokus på at beskrive processen, hvilke opgaver den enkelte leder skal løfte, og hvordan lederne kan få hjælp og støtte gennem processen.

 

Se håndbogen her

 

 

 

Arbejdsgang når en medarbejder omplaceres

Når en medarbejder bliver omplaceret, skal den tidligere og den nye leder sørge for, at medarbejderen både får et ændret ansættelsesbrev og bliver flyttet i lønsystemet.

Hvis en medarbejder får nyt job via jobbanken, er arbejdsgangen således:

  • Når en opsagt medarbejder har fået nyt job via jobbanken, skal medarbejderens leder (GL) orienteres af den kommende leder (KL). De aftaler sammen med den ansatte, hvornår vedkommende skifter job, dog senest ved fratrædelsesdatoen i afskedigelsesbrevet. KL oplyser org. Enhed og omkostningssted til GL.

  • GL indberetter ændringen i Rollebi via "vedligehold medarbejder" i bemærkningsfeltet. GL skriver i bemærkningsfelt: "Overføres pr. xx til yy (org. enhed) med omkostningssted zz. NB! Omplacering via jobbank".

  • Lønadministrationen ændrer placering af medarbejder, fjerner fratrædelsesdato og sender mail til KL, når medarbejderen er overført. De sender også brev om ændret tjenestested til medarbejder.

  • Når medarbejderen er overført i systemet, kan KL indberette eventuelle ændringer i løn og arbejdstid til Rollebi. Hvis det er tilfældet, skriver Lønadministrationen et nyt brev til medarbejder om de ændrede vilkår.

 

Har du spørgsmål, kan du kontakte lønadministrationen. 

 

 

 

Skabelon til indstilling til afsked

Når lederen ud fra de kriterier, der er drøftet på MED, har besluttet, hvem der skal påtænkes opsagt, sendes en indstilling til Økonomi & Stab.

Indstillingen skal sendes til den personalekonsulent, som lederen har været i kontakt med omkring processen. Se hvornår den skal sendes i tidsplanen. 

 

Indstilling til afsked begrundet arbejdspladsens forhold

 

Jobbank

Albertslund Kommune har oprettet en jobbank for medarbejdere, der bliver opsagt grundet besparelser. Opstår der ledige stillinger i kommunen, som matcher kompetencer hos en medarbejder i jobbanken, vil vedkommende blive forsøgt omplaceret.

Leder

Hvis du som leder har en ledig stilling, skal du sende et stillingsopslag til den personalekonsulent, som dækker dit område. Personalekonsulenterne vil vende tilbage, hvis der er matchende kandidater til stillingen i Jobbanken. I tilfælde af, at der ikke er nogen passende kandidater til stillingen, vil du blive orienteret herom, og du vil herefter have mulighed for at slå stillingen op eksternt.

Sådan gør du, hvis en medarbejder bliver omplaceret.

 

Medarbejder

Hvis du som medarbejder er opsagt, på grund af budgetbesparelser, har du mulighed for at blive en del af Jobbanken.

Hvis der opstår en ledig stilling inden for dit overenskomstområde i opsigelsesperioden, vil du ud fra en vurdering af uddannelse og kompetencer, blive forsøgt matchet i den ledige stilling. Hvis det viser sig, at den ledige stilling matcher din jobprofil, vil du blive kontaktet, om du ønsker at komme til samtale. Du bestemmer selv om du ønsker at deltage i jobsamtalen.

For at blive en del af jobbanken skal, du lave et CV. Hvis ikke du har et CV, kan du udfylde et her

CV-Skabelon til Jobbank 2016

 

Du skal aflevere dit CV til din leder eller den personalekonsulent, som du eventuelt har været i kontakt med.

 

 

 

Tryghedspuljen

Hjælp til efteruddannelse, sparring og kompetenceudvikling

KL og en række faglige organisationer har bidraget til en Tryghedspulje. Puljen skal bruges til at hjælpe medarbejdere, der er blevet afskediget som følge af budgetbesparelser, til at komme videre med efteruddannelse, sparring og kompetenceudvikling.

Du kan se her om din faggruppe er omfattet af puljen, og hvordan man søger penge fra puljen.

Ansættelsesstop på udvalgte stillinger

Der er pt. ansættelsesstop for pædagoger og pædagogmedhjælpere på dagtilbudsområdet. Her kan I kun lave tidsbegrænsede ansættelser til og med april 2017. Hvis I har spørgsmål så kontakt en personalekonsulent.