Mikael Andersen

Økonomikonsulent på skoleområdet samt klubber


Arbejdsområder / kompetencer

  • Takstberegninger.
  • Ressourcetildelingsmodel.
  • Budgetregulering til/fra puljer vedr. børnetal.
  • FLIS.

Bevillingsområde: 4510, 4590, 1000