Netværk igangsat forår 2017

I foråret 2017 blev der igangsat 2 velfærdsnetværk, et om sproglige færdigheder hos førskole og et om ensomhed blandt ældre borgere.


Stærkere sproglige færdigheder hos førskolebørn som afsæt for skolestarten

En skæv skolestart på grund af manglende sprogfærdigheder, kan være determinerende for et barns skolegang og for barnets ungdoms- og voksenliv. Derfor er sprogudvikling vigtig for at sikre livsglæde og livsduelighed hos det enkelte individ. I netværket anses sprogudvikling som en fælles udfordring på børneområdet, som kræver en fælles og tværfaglig indsats hvis den skal løftes. Netværkets formål er at skabe læring om hvilke initiativer, der er virksomme i kommunen, finde ud af hvordan kommunens afdelinger kan samarbejde bedre, for at lykkes med det fælles ønske om et stærkere sprog samt udvikle arbejdsgange, der involverer forældre i børnenes sprogudvikling.

Netværksleder: Ida Skov Nielsen

Stilling: Netværkskonsulent i Sekretariat for Netværksstrukturen

Mail: ida.skov.nielsen@albertslund.dk

 

Ensomhed blandt ældre borgere

Albertslund er en by, hvor alle der ønsker det er en del af fællesskabet. Vi vil gerne styrke mulighederne og kontakten for de borgere, der ønsker det. Ensomhed er et problem for nogle borgere. Ensomhed kan have en række negative konsekvenser, det kan være direkte sygdomsskabende. Det kan være svært at tage initiativ og skabe nye kontakter, især hvis man samtidig er fysisk svækket. Et af fokuspunkterne for netværkstemaet er at skabe værdi for ensomme borgere, for frivillige indsatser, der gør en forskel – og for kommunens opgaver.

Netværksleder: Henrik Sørensen

Stilling: Driftsleder i Hjælpemiddelcentret

Mail: Henrik.sorensen@albertslund.dk