Metoder til at generere et godt tema

Har du brug for metoder til at få flere perspektiver på dit tema og hvordan du sammen med andre kan sætte ord på det tema, som du synes er vigtigt at kommunen arbejder videre med? Her kan du få inspiration til, hvordan du kan drøfte temaet med andre og hvordan du kan gå på opdagelse i temaet for at få flere perspektiver på og få beskrevet et godt og velunderbygget tema.


Drøft temaet med andre
Et godt tema går ofte på tværs af fagligheder og afdelinger, derfor kan det være nyttigt at drøfte temaet med kollegaer og ledere fra andre afdelinger, så du får flere perspektiver på. Du kan også drøfte temaet med dine nærmeste kollegaer eller gå på opdagelse i temaet, snakke med borgere og med de kollegaer som er i tæt kontakt med målgruppen i det daglige arbejde. Måske overser du vigtige perspektiver i temaet eller måske mangler du viden til at beskrive et velunderbygget tema?
 
I dine drøftelser med andre, kan du tage udgangspunkt i de spørgsmål som stilles, når man skal finde det gode tema. Dem finder du herover. Du kan også bruge de spørgsmål, som findes i temaskabelonen. Hvis du ønsker at inddrage flere personer på en gang, kan det være en fordel at arbejde med temaet ud fra en af faciliterings-øvelserne herunder:

Fokuseringsmetode: Metoden er særligt brugbar, når du skal have flere perspektiver på temaets udfordring. Det handler dels om at finde ud af hvad I sammen ved om temaet i forvejen og dernæst at blive klar på, hvad I ellers skal vide om temaet, før I kan udfolde temaskabelonen. Til metoden er det godt at have medarbejdere med, fra forskellige afdelinger og områder, som er berørte af temaets udfordringer.

Servicerejse: Metoden er særligt brugbar, til at identificere borgernes perspektiver og samtidig hvilke afdelinger eller områder, som berøres at temaets udfordring. Her er det særligt godt at have borgere med fra temaets målgruppe, eller medarbejdere som arbejde tæt med målgruppen og kender de typiske snitflader og afdelinger, som borgeren ofte er i kontakt med i kommunen.

 

Markvandring - få flere perspektiver på temaet
En markvandring handler om at komme ud i marken – komme ud der hvor tingene sker, tale med og observere de personer som berøres af netværkstemaet. Markvandringen kan give dig vigtig viden og flere perspektiver på temaet. Det behøver ikke at tage lang tid – brug den tid du har til rådighed og gå på opdagelse med et undrende og afsøgende blik.
 
Inden markvandringen er det fornuftigt at overveje, hvad du har brug for at vide mere om. Når du ved det, bliver det lettere at finde ud af hvem du skal snakke med og om hvad. For at identificere dine blinde vinkler eller videnshuller, kan du arbejde med spørgsmålene til det gode tema.
 
Her finder du forskellige metoder, som du kan bruge til din markvandring. Husk at det ikke behøver at være et stort arbejde – når du først har fundet ud af, hvad du har behov for at vide noget om, er det let at lave et hurtigt interview eller en kort observation.

Metoder til at få perspektiver på tema