Netværkslederuddannelse

På siden finder du materiale fra uddannelserne samt information om det næste hold.


Netværkslederuddannelsen Hold 3, 2017

Næste diplomuddannelse kommer til at finde sted i efteråret 2017.

Mere info om uddannelsens forløb vil blive opdateret på hjemmesiden. Sidder du inde med en idé, er du velkommen til at bruge temaskabelonen. Du finder den under "aktuelt" samt "netværk" => "redskaber til netværksledelse". Infomation om seneste uddannelse finder du under hold 2. Mere info følger snarrest.

Netværkslederuddannelsen Hold 2, 2015

Netværksstrukturen udbød i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol et valgfag på diplom i ledelse med titlen "Netværksledelse i den offentlige opgaveløsning". Du finder mere info om uddannelsen her, det kan være kompendier, oplæg, m.v. Uddannelsen var bygget op om 3 faser: en indflyvningsfase, et uddannelsesmodul og netværksarbejde. Her ligger information om fase 1 og 2.

Netværkslederuddannelsen Hold 1, 2014

Her kan du dykke ned i litteraturen fra Hold 1 i Netværksledelse.

Kick Off-arrangement

Slides til Kick Off-arrangementet

1. undervisningsgang

Temaer i undervisningen:

 • Hvad er netværk- til forskel fra team- og projektorganisering?
 • Hvorfor netværk?
 • Netværksledelse i praksis blandt deltagerne?
 • Metafor, Virtuel, Relationer mellem personer og virksomheder
 • Feltarbejde
 • Case til eksamen – hvad og hvordan?
 • Læsning af litteraturen med et videnskabsteoretisk perspektiv?

Slides og program for dagen:

Samlede slides

Program for dagen

Konkurrencestaten

Videnskabsteori

Overblik over Albertslund

Opgave - Case

Litteratur:

Netværksstrukturen i Albertslund - 2013 (statusnotat)

Politik for borgerinddragelse

Netværk i Albertslund - Strategi, 2013

Netværk i Albertslund - Administrationsgrundlag, 2013

Ove Kaj Pedersen: Konkurrencestaten

Mette V. Larsen & Jørgen G. Rasmussen, om Strategisk Ledelse

Jørgen Gleerup Hansen og Niles Buhr: Viden(skabs)teori

 

2. undervisningsgang

Temaer i undervisningen:

 • Strategisk Netværksstyring?
 • Paradokser i Netværksstyring?
 • Ledelse i og af netværk
 • Styring af Netværk
 • Kontrakt / aftale / værdier?

Slides og program for dagen:

Samlede slides

Program for dagen

Deltagernes netværk

Organiseringer i organisationen

At lede og styre netværk

Litteratur:

Christian Stadil & Waldstrøm; Corporate networking

Niels Å. Andersen: Organisationen som et neksus af partnerskaber

Ny organisering – 2.0 dialog, netværk og faglighed, 2013

Sørensen, Eva og Torfing, Jacob: Netværksstyring - fra government til governance, kapitel 1 (grundbog)

 

3. undervisningsgang

Temaer i undervisningen:

 • Netværksstyring
 • Netværkstyring og New Public Management?

Slides og program for dagen:

Samlede slides

Program for dagen

Fire netværksteorier

Kommunikationsveje for Netværksstrukturen

Litteratur:

Niels T. Thygesen og Christian Tangkjær: Ledelse af styringsprocesser

Politisk struktur, 2014 (organisationsdiagram)

Nyt krav til den offentlige leder: Bevidst kontroltab, Mandag Morgen

Sørensen, Eva og Torfing, Jacob: Netværksstyring - fra government til governance, kapitel 2-5 (grundbog)

 

4. undervisningsgang

Temaer i undervisningen:

 • Velfærdsnetværk – fokus på konkrete borgerrettede velfærdsydelser og ønsket om at forbedre dem
 • Netværk og tværfaglighed

Slides og program for dagen:

Samlede slides

Program for dagen

Samarbejde og udvikling af netværk

Litteratur:

Karen Ingerslev m.fl.: Grænsekrydsende innovationsfællesskaber

Morten Christensen & Anders Seneca: Kend din kerneopgave

 

5. undervisningsgang

Temaer i undervisningen:

 • Innovationsnetværk med fokus på at nå de langsigtede, politiske mål, og gennem nye perspektiver på udfordringerne kan de nye, mulige løsninger opstå - netværket som interaktivt rum for innovativ samskaben af det anderledes mulige.

Slides og program for dagen:

Samlede slides

Program for dagen

Samskabelse og samarbejde i Albertslund Kommune

Teorianvendelse

Litteratur:

Bo Vestergaard: Fair proces af inkrementel innovation

Jørgen Danelund, m.fl.: Om Systemisk organisationsudvikling

GovCloud: The future of government work – A GovLab idea, Deloitte

Supplerende litteratur:

Organisationens dialogiske rum

 

6. undervisningsgang

Temaer i undervisningen:

 • Læringsnetværk som led i gensidig læring, transformativ læring og kompetenceudvikling
 • At anvende undersøgelser til at styrke netværket?
 • Samlet oversigt over modulet

Slides og program for dagen:

Samlede slides

Program for dagen

Litteratur:

Knud Illeris: Transformativ læring & identitet

Information om netværkslederuddannelsen

Netværksstrukturen udbyder et valgfag i ledelse med titlen "Netværksledelse i den offentlige opgaveløsning". Uddannelsen giver 5 ECTS-point, og består af 9 undervisningsdage fordelt over et halvt år. Hold 2 blev afsluttet tilbage i november 2015, men vi tilstræber at udbyde endnu et hold i 2017. Hold dig orienteret her eller kontakt Sekretariat for Netværksstrukturen på netværk@albertslund.dk. I mellemtiden kan du læse følgende pjece og få en idé om, hvad uddannelsen er for en størrelse.

At lede netværk kræver ikke at man er leder. Det kræver at man har lyst til at arbejde med ledelse på nye måder. Uddannelsen henvender sig derfor både til ledere og medarbejdere i hele Albertslund Kommune. På uddannelsen vil du få en teoretisk og praktisk værktøjskasse til at arbejde med netværk og til at lede netværksarbejdet.

Netværksarbejde kan være med til at finde og løse udfordringer i din hverdag. I netværk opbygges nye relationer fx mellem ledere, medarbejdere, borgere, foreninger og virksomheder. Igennem nye metoder vil du blive klar til at styre og lede netværksarbejde, der kan lede til innovative løsninger, effektivitet og kvalitet i kommunens velfærdsopgaver.

 

Pjece om uddannelsen (hold 2)