KommuneMED dagsordener og referater 2017 -

Her kan du finde dagsordener og referater fra møderne i KommuneMED fra 2017 og frem.


Dagsorden 31. januar 2017

Referat 31.januar 2017

Dagsorden d.29.marts 2017

Referat d. 29.marts 2017

Referat d. 20. april 2017

Dagsorden d. 19.juni 2017